Köyümüz Hakkında


Bakırlı Köyü,Karadeniz bölgesinin güneyi ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde 40° ve 41° enlemleri ile 34-36° doğu boylamları arasında yer alan Çankırı ili Şabanözü ilçesine bağlı, Eldivan dağının batı eteğinde kurulmuş şirin bir Anadolu köyüdür. Güneyinde Karakoçaş ve Mart Köyleri, Kuzeybatısında Kayı Köyü, Doğusunda Eldivan Dağı,Batısında ise Gürpınar Köyü ve Şabanözü ilçesi toprakları ile çevrilidir.

Şabanözü-Çankırı karayolu üzerinde olan Bakırlı Köyü, Şabanözü'ne 9km Eldivan İlçesine 14 km. Çankırı'ya ise 33 km. uzaklıktadır. Şabanözü-Çubuk karayolu güzergahından Ankara'ya uzaklığı 95 km. olup Çubuk - Şabanözü - Bakirli Köyü yolu tamamen asfalttır. Eldivan dağı batısında yer alan Bakirli Köyünün arazisi genellikle engebeli, dağlık, eğimli ve birbirine benzer tepelerden meydana gelmiştir.

Denizden yüksekliği 1050 m. civarındadır. Kuzey ve kuzey­doğusunda Çaparkayı dağından inen Çapar ve Kayı dereleri genelde kuru olup, ilkbaharda karların erimesi ile akıntılıdır. Eldivan dağından inen İnderesi kuru , yayla çayı ise yazlan az da olsa bir miktar su vermektedir. Bu çayların birleştiği vadiler oldukça düzdür ve başlıca tarım alanlarıdır.

Genelde yaşlı kahverengi olan toprağın üst katı belirgin gözenekli yapıdadır. Şiddetli erozyon nedeniyle toprak katmanlarında yüksek miktarda kalsiyum birikmektedir. Orta derecede organik maddeler içerir.

Bakırlı köyünde, İç Anadolu bölgesinin karasal iklimi özellikleri egemendir. Bu nedenle yazları sıcak ve kuru kışları ise soğuk ve sert geçmektedir. Yağışlar kışları kar ilkbaharda yağmur şeklindedir. Temmuz - Ağustos aylarında sıcaklık 28 - 36 °C, kışın ise 7-15°C arasında değişmektedir. Doğal bitki örtüsü kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardır. Diğer bitkiler ise kısa yada orta boylu otlar ve çayırlardır.

Yazarlarımız

İletişim Detayları

Web Sitesi Editörü: Serdar DEMİRHAN

Telefon: 0505 949 60 57
Email: serdar349@gmail.com